Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εξυπηρέτησή σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Περισσότερα...

Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικά Διατάγματα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 22-12-1933

"Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων"
(Φ.Ε.Κ. 406/Α/29-12-1933)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17/1978

"Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π.Δ/τος «περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων"
(Φ.Ε.Κ. 3/Α/12-1-78)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 778/1980

"Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών"
(Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8-1980)


 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1073/1981

"Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού"
(Φ.Ε.Κ. 260/Α/16-9-81)

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983

"Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα"
(Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15ης Σεπτ. 1983)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 70/1990

"Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες"
(Φ.Ε.Κ. 31Α' της 14ης Μαρτ. 1990)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 105/1995

"Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ"
(
Φ.Ε.Κ. 67/Α/95)


 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996

"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ"
(Φ.Ε.Κ. 212/Α/96)

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3850/2010

"Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων"
(Φ.Ε.Κ. Α 84/2.6.2010)